Blog

Cedr

Narodila jsem se. Můj příchod na svět byl za velké bouřky, v sobotu ráno před padesáti lety. Keltský stromový kruh přiřazuje k mému datu narození Cedr. Strom je zařazen do rodu dlouhověkých jehličnatých stálezelených stromů dosahujících mohutného vzrůstu. Je součásti čeledě borovicovitých.

Cedr je nazýván stromem vznešenosti. Jeho dřevo krásně voní. Najdeme několik druhů těchto stromů po celém světě, které se od sebe trochu liší díky podmínkám, kde rostou. Stejné jako pro nás, pro lidi, každý jsme jiný. Každou živou bytost ovlivňuje prostředí, kde se nachází a stromy jsou toho také důkazem.

Co uvádí keltský horoskop?
Lidé narozeni v těchto dnech cedru, hledají a touží po harmonii, kterou by rádi předali dál. Bděle a rozvážlivě míří ke svému osudu. Přebírají vůdčí úlohu ne pro svůj prospěch, či v misionářském stylu, ale ve svém poslání, které pokud je čisté a v souznění s Vůlí Nejvyššího, může pomáhat měnit špatnosti tohoto světa. Dodává jim to sílu a důvěru s jakousi aurou vznešenosti. Je také velmi důležité, aby do věci, které slouží, vložili cele své srdce, svou duši a svůj cit, jedině tak budou schopni rozeznat pravý směr své cesty. V dobách úspěchu i neúspěchu dokáží zachovat svou vyrovnanost a jasný přístup. Jejich snaha o souznění mezi myšlením a jednáním, mezi rozumem a citem, mezi osobní svobodou a vřazením se do zákonitostí stvoření může být naplněna pomocí pravé služby jedinému „Tvůrci“ tohoto světa, právě ve svých darech a schopnostech, včetně svých snů a představ o zaslíbené zemi o Království nebeském! Cedroví lidé nemají rádi, pokud jsou házeni do jednoho pytle s ostatními i když máme všichni jediného Stvořitele, v hloubi duše cítí, že každý z nás tu má svůj úkol a každý své poslání, které je třeba naplnit k dobru a kráse celé země, kde žijeme, ale i pro harmonii celého stvoření.

Je hezké, že každý strom je jiný. Je hezké, že každý člověk je jiný. Vždyť je to vážně hezké, že jsme každý jiný. Tak proč je tolik emocí nelibosti, smutku, strachu či lítosti nad narozením dítěte s obličejovým rozštěpem? Já jsem se narodila do rodiny, kde nikdo neznal, co znamená obličejový rozštěp, kde nikdo nikdy nic takového neviděl ani o tom neslyšel mluvit. Nikdo z rodiny nevěděl, co rozštěp obnáší a co do života přinese. 

© Jana Šibalová