Pavilon N
Rozštěpové centrum Praha

Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 - Vinohrady
Pavilon N


Rozštěp - informace pro rodiče

Zdroj : Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika plastické chirurgie, pavilon N, rozštěpové centrum, informace pro rodiče


Rozštěpové centrum Praha - kontakty

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika plastické chirurgie, pavilon N, rozštěpové centrum, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34


František Burian

Prof. MUDr. František Burian (17. září 1881 – 15. října 1965 Praha) byl český lékař. Je považován za zakladatele československé a za jednoho z průkopníků světové plastické chirurgie. Jeho zásluhou byla v ČR coby první zemi na světě plastická chirurgie v roce 1939 uznána jako samostatný medicínský obor. Burian inicioval vybudování pracovišť plastické chirurgie v Brně, Bratislavě a Košicích. František Burian mluvil anglicky, francouzsky, německy, italsky i latinsky a ve stáří se ještě učil rusky. Plastickou chirurgii v Československu dovedl na špičkovou úroveň a to o generaci dříve než ve většině rozvinutých zemí. Vynikal mnohostranně nejen svojí chirurgickou zručností a invencí při zavádění nových operačních postupů, ale i jako malíř, znalec lidské duše, lingvista a organizátor.


Lékař - ortodontista

Specializuje se na léčbu vad v postavení chrupu a čelistí u obličejových rozštěpů, je součástí týmu rozštěpového centra Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Pavilon N


Jaroslava Hrivnáková

Doc. MUDr. Jaroslava Hrivnáková, DrSc. se po celý svůj pracovní život věnovala plastické chirurgii. Vynikající profesní dovedností a zručností plastického chirurga dávala šanci na život s úsměvem právě dětem, které se narodily s vrozenou vývojovou vadou a to obličejovým rozštěpem.


Jitka Vrtišková

MUDr. Jitka Vrtišková pracovala více než dvacet let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Její specializací jsou plastické operace rozštěpů rtu a patra. Věnovala se výuce mediků jako asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je jednou z mála lékařek, kterým se podařilo prosadit se v chirurgickém oboru doma i v zahraničí. Je členkou České lékařské komory, společnosti estetické chirurgie JEP, společnosti plastické chirurgie JEP Chirurgická i amerických misí pro léčbu rozštěpových vad v Peru a Bolívii. Je členkou mezinárodní společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie IPRAS a je národní zástupkyní v projektech Eurocleft a Eurocran.


Miroslav Fára

Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. *29. 7. 1923 +4. 1. 2013 byl významný představitel české plastické chirurgie, pokračovatel a jeden z posledních žáků prof. Františka Buriana a dlouholetý přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.


Živa Müllerová

MUDr. Živa Müllerová, CSc. byla významná osobnost české stomatologie. Byla primářkou stomato-ortodontického oddělení Ústavu experimentální medicíny ČSAV, které pracovalo při klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a v roce 1993 se toto oddělení stalo součástí Stomatologické kliniky III. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Věnovala se léčbě nepravidelnosti chrupu a čelistí dětí a dospělých s vývojovými vadami obličeje, zejména ortodontické léčbě rozštěpů.