Pomůžete
Darováním

Den 14. února se připomíná jako den zamilovaných. Je to však také den, kdy si připomínáme odkaz svatého Valentina, kněze a mučedníka z Římské říše. Kněze, který vynikal v charitativní činnosti a pomáhal nemocným lidem i lidem postiženým. Tento den je nejen svátek zamilovaných, ale i den, kdy máme příležitost projevit všem blízkým podporu, náklonost a obdarovat je.


S osvětou

Vytvořit systém vzdělávací a zábavní služby pro všechny, kterým obličejový rozštěp vstoupil do života. Pomoci s vedením vzdělávacích hodin, seminářů, konferencí, setkání lidí i komunikace a styku s veřejností.