Blog

Den nejen pro děti

Mezinárodní den dětí je nejen o dětech, ale o rodině, o soudržnosti, o sociální dovednosti žít ve společenství lidí, o respektu jeden k druhému.

Mezinárodní den dětí se slaví v mnoha zemích od roku 1950. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí a rodiny. S dětmi je v dnešní době často jednáno jako s dospělými a děti nemají potřebnou podporu svých práv a nemají dostatečně zajištěny svoje potřeby. Cílem je podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj, přístupu k léčbě a ke vzdělání. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, aby rodina byla pohromadě a věnovala se sama sobě a dětem.

V České republice se Mezinárodní den dětí se slaví každý rok 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Konají se zábavné akce pro děti, hry nebo sportovní turnaje.

Každý rok se narodí 150 – 180 dětí s obličejovým rozštěpem.
Pomozte jim i vy podpořit psychický rozvoj, posílit jejich sebevědomí a ukázat jim sociální dovednosti. Pomozte dětem s rozštěpem obličeje přijmout jejich vadu a naučit se s ní žít po celý život. Pomozte dětem s rozštěpem obličeje vnímat jejich vadu jako dar. 
 

© Jana Šibalová