Blog

Galerie Galvína - výstava

Malebné jihočeské městečko Bechyně se stalo dalším z míst, kde je umístěna putovní výstava fotografií Lenky Hatašové s názvem Od rozštěpu k úsměvu. Putovní výstava se zastavila ve svém putování a přívětivě jí přijala galerie Galvína v Bechyni v termínu 14. 10. 2017 – 15. 11. 2017. Slavnostní otevření výstavy provázela vernisáž dne 14. 10. 2017.

Z mého deníčku

Zhluboka jsem se nadechla a šla požádat vlastníka galerie Martina, zda by chtěl umístit do výstavního prostoru „naši“ výstavu. Ukázala jsem mu knihu, vysvětlila základní fakta a nechala mu den na rozmyšlenou. Bechyně je město keramiky a malířů, fotografie tu ještě nikdo nevystavoval. „Ano“, zněla druhý den odpověď, „jen musíme najít termín, mám zamluveno na rok dopředu.“ Termín byl stanoven, datum vernisáže také a začaly přípravy. Skutečně musí otevření výstavy předcházet vernisáž? Ne všichni ve spolku s vernisáží souhlasili. Martin na vernisáži trval, je to slavnostní otevření a představení nové výstavy, setkání s lidmi. Po vzájemné domluvě bylo dohodnuto, že umístění fotografií bude v galerii zdarma, Martin zajistí jako sponzorský dar víno na vernisáž. Já zajistím instalaci výstavy a občerstvení na vernisáž. Plakáty a pozvánky na výstavu si zařídí spolek a já zajistím distribuci. Kluk z plakátu souhlasil s použitím fotografie na plakát. Přípravy mohly začít.

Bylo to krásné období. Koho jsme požádala o pomoc, ten mi pomohl a rád. Poznala jsem podporu, ochotu, ohleduplnost, vstřícnost i dobrosrdečnost. Nervozita, kterou jsem cítila před vernisáží, byla snesitelná díky obrovské podpoře manžela a syna i několika dalších lidí.

Změřila jsem si stěny ve výstavním prostoru a doma si rozvrhla, kde jaká fotografie bude. Zařadila jsem si je do tematických celků a s ohledem na světlo navrhla umístění v prostoru. Na stěny půjde sedmnáct fotografií, sedmnáct příběhů, fotografka Lenka Hatašová a velký banner Šťastného úsměvu, z. s.. Lvíček Lippy, publikace i kalendáře usadím do dvou skleněných vitrínek. Nevím, jestli si mám napsat proslov nebo ne. Po velkém váhání jsem napsala záchytné body.

V pátek odpoledne po práci jsem šla instalovat výstavu. Nanosila jsem vše do prostoru, vybalila a položila na zem. Přišla mi pomoci kamarádka Lenka. Strávila jsem čtyři hodiny v příjemném prostoru spolu s fotografiemi a na závěr bylo vše na svém místě. Martin se několikrát přišel podívat, poradit, pomoci. Hotovo. Vypadá to báječně.

Sobota dopoledne utekla v přípravách občerstvení na vernisáž. Odpoledne je vše nachystáno, hosté mohou přijít.

Vernisáž slavnostně zahájil majitel Galerie Galvína Martin Zelenka. Velmi milý, dojemný projev pronesl místostarosta Města Bechyně Jiří Rejlek a poutavě pokračoval psycholog Jaromír Matoušek. Potom jsme mluvila já. Všichni přítomní zatleskali a výstava byla oficiálně zahájena. Po celou dobu vernisáže fotil fotograf Martin Okrouhlica.

Na vernisáži jsem pozorovala lidi kolem sebe. Viděla jsem jejich udivené pohledy, které se měnily přes soucit, pochopení až k úctě k osobnostem na fotografiích. Zaslechla jsem úžas nad krásnými fotografiemi, poklonu fotografce a obdiv osobnostem na fotografiích. Viděla jsem slzy, které tekly po tvářích po přečtení příběhu pod fotografií. Vnímala jsem pochvalu za práci a za osvětu, kterou spolek Šťastný úsměv, z.s. dělá. Odpovídala jsem na dotazy, ukazovala, vysvětlovala. Bylo to velmi milé odpoledne a příjemná nálada zaplnila celý prostor galerie až do večerních hodin.

Chodím se tam dívat, na chvilku se zastavit u fotografií, podívat se na Lippíka, jestli hlídá všechny ty poklady, přečíst zápisy v návštěvní knize.

Z knihy:
Velmi dojemné. Ať všichni lidé mají úsměv na rtu a svět je pro ně šťastným místem. Skvostný nápad. Velmi pěkné. Velmi silný zážitek, děkuji za něj. Úžasné.

Děkuji, že jsem si mohla zapůjčit podklady pro výstavu Od rozštěpu k úsměvu. Velký dík patří všem, kteří mi pomohli a podporovali mě. Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat.

P.S. Na vernisáži mi bylo nabídnuto další umístění výstavy. Výstava doputuje o kousek dále a bude umístěna ve výstavním prostoru Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni. Slavnostní zahájení výstavy a vernisáž je naplánována na 22.11.2017 v 16:30 hodin.

© Jana Šibalová