Blog

Katty

Náš pejsek, naše fenka Katty, je pro nás více než jen obyčejný pes. Je to náš terapeut. Canisterapie je terapie, léčba, spočívající v kontaktu psa s člověkem. Pes svou přítomností a svou oddaností rozdává dobrou náladu. Moc se mi líbí definice, že canisterapie je léčba lidské duše psí láskou.

Pejsek dává také svému pánovi určitou jistotu a věrnost ve vztahu k němu, zvyšuje pocit bezpečí. Je dobrým prostředníkem k lepší komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot.

Naše fenka se jmenuje Katty a říkáme jí Kačenka, Kattynka, Kačka nebo Kačena, to když zlobí. Má černý kožíšek a bílou náprsenku. Je hodná, trochu bojácná. Má nás ráda a my máme rádi ji. Čím nám pomáhá?

Tělesně - Motivuje nás k pravidelným procházkám po okolí a je zdrojem ke zlepšení komunikace s lidmi v okolí. Starost o ní nám hezky odvede pozornost od našich vlastních problémů a potíží. Prolomuje bariéry opuštěnosti a osamělosti. Kačenka nám umožňuje se vzájemně přitulit, pomazlit, pochovat nebo polohovat. Při polohování nám svým vlastním tělem nahrazuje deku nebo polštář. Máme nejraději relaxační polohování na klíně a hlazení jejího lesklého kožíšku. Chováme jí v náručí kdykoliv během dne, ale večer u televize to nemá chybu. Díky její vyšší teplotě působí na nás velmi příjemně. Kačenka nás prohřeje, uvolní a její dýchání zklidní i náš dech. Dochází k prohřátí a hlubokému prožitku v místech kontaktu. 

Smyslově – Varuje nás před překážkami či nebezpečím. Odvrací pozornost od našich problémů a potíží a tím napomáhá ke snižování stresu u každého z nás i celé rodině. Stačí, když nám sebere botu nebo rukavici a vítězně si sedne nedaleno nás a vrtí ocáskem. Na procházce vrčí na nově vyrostlou dýni nebo štěká na nově postavený stoh slámy. S jistotou upozorní na procházce na lidi, na psy na auta a tím dodává pocit bezpečí. Je to naše kamarádka a společnice, která snižuje strach a stres z neznámého prostředí. Varuje nás před překážkami či jiným nebezpečím, zvyšuje nejen naši soběstačnost a sebedůvěru. Svou přítomností nám dodává nejen pocit bezpečí, ale i pocit svobody a volnosti. Má starost o nás a my máme starost o ni. Je to hezky propojené, provázané.

Introverze - U mě, introverta, je velmi důležitá především pro navázání spojení s okolním světem, s lidmi v okolí. Kačenka plní roli prostředníka mezi mnou, lidmi v našem okolí a okolním světem. Přispívá k mojí duševní rovnováze. Jejím prostřednictvím mohu lépe dosáhnout vyrovnanosti introverta v sobě a pochopení sama sebe.

Proč o tom píšu na svém blogu? Protože se osamělost a opuštěnost týká každého člověka i člověka s vrozenou vývojovou vadou. Každý z nás si musíme najít to svoje, co nás těší a uspokojuje, najít si svého terapeuta. Tohle naše stvoření, naše fenka Kačenka, je můj terapeut.

© Jana Šibalová