Blog

Nový rok

Ať nový rok pro nás má překvapení náramná, splní se co jen chceme, každý den si užijeme.

Co je pro mě překvapením? Každá nová zkušenost, nová životní lekce nebo nové poznání. Vloni bylo pro mě asi největším překvapením, že jsem překonala sama sebe a začala psát. Skutečně jsem začala. Píšu tak, jak to cítím srdcem. Plním si sen a opravdu si užívám každý den. Ten, co přinese slzy stejně jako ten, co přinese smích. 

Sedím či spíše jsem zapadlá v křesle. Ve starém černém koženém křesle. Kolik lidí už v něm asi sedělo přede mnou? Kolik asi lidí vyprávělo svůj příběh? Přes zub času, který je patrný, křeslo stále důstojně stojí a pohltí do své náruče lidi i jejich příběhy. Smutné, ty nejsmutnější okamžiky ze života lidí, ty v křesle zůstanou. S nadějí v hlase jsem se i já přišla zeptat. "Mohu psát svůj životní příběh? Ne jen vyprávět, ale psát. Psát slova, věty, články nebo knihu?" Ano! Rozhodně ano! A tak jsem zanechala v křesle svoje pochybnosti a odešla s úsměvem na tváři i na srdci.

© Jana Šibalová