Blog

Rozštěp

Rozštěpy obličeje jsou doposud ve společnosti tabu a jsou opředeny mnohými mýty. Rozštěpy obličeje vzbuzují nepochopení a předsudky.

Rozštěpy rtu, čelisti a patra patří mezi jedny z nejčastějších vrozených vývojových vad. Přes veškeré výzkumy jich v České republice ani ve světě neubývá. Jejich výskyt, tedy poměr počtu narozených s rozštěpem k počtu narozených bez rozštěpu, je dlouhodobě stabilní. Jedinci narození s rozštěpem jsou vzhledem k léčbě, která je v ČR na velmi vysoké úrovni, zcela přirozeně začleněni do společnosti a jsou jejími plnohodnotnými členy. Děti prožívají normální dětství a nejsou kvůli rozštěpové vadě obličeje omezovány ve fyzických ani duševních aktivitách. Rozštěp obličeje není spojen s intelektem jedince, nezpůsobuje mentální postižení. Rozštěpové vady obličeje byly rozděleny na dvě základní skupiny na rozštěpy typické a atypické. Dále se dělí podle přítomnosti či nepřítomnosti syndromu na syndromové a nonsyndromové (bez syndromu). Tento článek, stejně tak jako celý můj blog, se zabývá léčbou obličejových rozštěpů typických bez syndromu.

Tolik definice rozštěpu uvedená v otevřené encyklopedii Wikipedie. Je tam popsaná charakteristika, vznik, klasifikace podle mezinárodní klasifikace nemocí, léčba rozštěpu a specialisté, kteří se na léčbě podílí. Jsou tam uvedeny známé osobnosti s rozštěpem a některé další informace.  

Léčba obličejových rozštěpů existuje. Dokonce je na vysoké úrovni. Tak proč stále rozštěp vzbuzuje tolik nepochopení? O čem se nemluví, vzbuzuje obavy a vyvolává strach. Moc hezký článek s názvem Proč je osvěta tak důležitá napsala Anežka Rouš Dvořáková, předsedkyně výboru spolku Šťastný úsměv, z.s.. Stojí za to si ho přečíst. Osvěta je skutečně důležitá. Jsem o tom přesvědčená a právě proto jsem o svém rozštěpu začala mluvit a psát. Právě proto vznikly tyto stránky. Možná v mých slovech najdete odpověď na svoje otázky. Třeba i na tu, jak se žije s rozštěpem.

© Jana Šibalová