Blog

Stigma

Stigma je znak, znamení. Je to znamení na těle nebo na duši. Fyzické, psychické nebo sociální. Znamení odlišnost. Tolik význam slova stigma ze slovníku cizích slov. Ano obličejový rozštěp je stigma.

Fyzické stigma
Na mém obličeji je znát. Zkusím popsat. Slabé úzké jizvy se táhnou od jedné i od druhé nosní dírky symetricky ke rtu. Na rtu se jizvy spojují uprostřed červeně rtu do jednoho bodu. Jizvy jsou znatelné. Mám nesouměrný nos.  Říká se tomu rozštěpový vzhled.

Psychické stigma
Obličejový rozštěp je moje jedinečnost. Je to znak, jímž se odlišuji od ostatních. Sice mi to chvíli trvalo, ale naučila jsem se tu mojí jedinečnost „nosit“.

Sociální stigma
Obličejový rozštěp je znak, který vnímá část společnosti negativně a část společnosti jej odsuzuje. Líbí se mi rozdělení společnosti do tří skupin.

  1. Stigmatizovaní jsou ti, kdo na sobě nesou stigma. Mohou být společností odloučeni, opovrhování a lidé se s nimi nebaví. Jsou také diskriminováni, uráženi a mohou být občas na základě svého stigmatu znevýhodněni.
  2. Normální jsou ti, kteří stigma nemají. Patří sem i ti, kteří stigma mají a žijí pod ochranou rodiny v přesvědčení, že jsou normální. Později i u nich dochází k prohlédnutí a uvědomění si svého stigmatu.
  3. Zasvěcení jsou takoví lidé, kteří patří mezi normální, ale zároveň jsou přijati stigmatizovanými. Mezi takové lidi mohou patřit lékaři a sestřičky, ale i členové rodiny.

Ve svém životě jsem se vyskytla ve všech třech skupinách. Zažila vše, co je v bodě jedna. Jsem normální i přes to, že mám na obličeji stigma.  Jsem zasvěcená. Pluji jen v různých obdobích života v různých skupinách. Přijímám všeobecná měřítka společnosti. Ano mám stigma. No a co? Já jsem s tím smířená. Přesto se snažím o to, abych byla vnímána jako normální. Velká část společnosti mě i jako normální vnímá. Jsem přesvědčená, že každý člověk má své stigma. 

Moje osobní zkušenost z nedávné doby. Napsala jsem o sobě článek do časopisu Překvapení. Článek vyšel v září v měsíci osvěty rozštěpů. Využila sociální sítě Facebook k prezentaci článku. Kde jinde bych měla upozornit na svojí aktivitu než právě na sociální síti, kde jsou lidé, kteří tvoří společnost. Na prezentaci bylo více reakcí, ale jedna odpověď byla jiná. Byla od uživatele sociální sítě, který ve svém profilu neměl nic. Podělím se s vámi už jen proto, že velmi často a v různých podobách jsem tyto slova slýchala. Vím, že někdo takto smýšlí a dnes jsem již na tyto reakce připravená. Dnes již vím, že ten kdo taková slova říká nebo píše je sám nesprávně informovaný. Dnes již vím, že takovým nemá smysl cokoliv vysvětlovat. Až sami projdou životní lekcí, pak budou vědět. Já již vím.

© Jana Šibalová

komentář pana Vladimíra Ochotného
Prosím, o jaký výklad *osvěty rozštěpu* jde? Sdělení lidu prostému, že se, bohužel, narodil jedinec člověku pouze podobný. Nebo o skutečnost, že společnost dosud nenašla tolik odvahy zamezit dalšímu množení jedinců s tímto defektem a tudíž v důsledku - zcela bezprecedentním zamořováním zdravé populace jedinci, kteří jsou toliko přítěží společnosti a navíc potenciálním zdrojem šíření těchto dalších a dalších jedinců, kteří zamořují zdravou populaci? Zlatá antika - jsem si jen tak povzdechl, že? Vývoj mediciny je na jedné straně špičkovým příspěvkem pro stávající populaci. Bohužel, tak jako vždy, při zneužití se stává tou spouští na ovládacím panelu pro odpálení raket s atomovou hlavicí. Není nic horšího, než vědecky (bohužel i zákony) řízená degenerace lidské společnosti. Vždy mně na mysli vytane sentence z filmu *Norimberský proces* - kdo není analfabet pochopí ze zkrácené informace.... dotaz - požadavek na svědka (parafrázuji): *Utvořte větu, aby obsahovala slova - myslivec, zajíc, pole...*. P.S. A to je onen rozštěp, který je + - ještě v rámci mentálního rozměru většinou zcela neutrální. O dalších excesech - raději pomlčet. A to se má celebrite-ovat celý měsíc???