Knihy

Moře, sníh a velkoměsta

Jack London (americký spisovatel, novinář, reportér a esejista 1876 - 1916)

citace z knihy - povídka Ďáblové na Fuatinu

Moře, sníh a velkoměstaNedokončil, hbitě se napůl otočil, ruka se mu kmitla k opasku a zpět a těžký Coltův revolver zamířil na mužskou postavu, která k němu v hlubokém předklonu běžela z lesa. Nestiskl však spoušť, ani muž se nezastavil, dokud se nevrhl střemhlav Griefovi k nohám a nevychrlil příval temných a blekotavých slov. Grief v něm poznal toho, koho spatřil vykrádat se z Valetty a nořit se do křovin; ale dokud ho nepozvedl a neodezíral mu z úst s rozštěpeným rtem, co vlastně říká, nebyl schopen mu porozumět.

"Zachraňte mne, pane, zachraňte mne!" bědoval ten člověk anglicky, třebaže to byl nade vši pochybnost domorodec z Tichomoří. "Já vás znám, zachraňte mne!"

A pak se z něho vyvalil neuspořádaný proud divokých nářků, který neustal, dokud ho Grief nepopadl za ramena a nezatřásl jím, až zmlkl.

"Znám tě taky," řekl Grief. "Tys byl kuchařem ve francouzském hotelu v Papeete před dvěma lety. Říkali ti Zaječí pysk."

Muž divoce přisvědčoval.

konec citace

Narodit se s rozštěpem, to bylo, je a bude složité, komplikované, těžké. Jedna z mnoha dovedností, která bezesporu ovlivní celý život je řeč. Naučit se mluvit tak, aby byl člověk okolím vyslyšen, pochopen, aby mu okolí rozumělo ... Složité? Ano velmi, ale ne nemožné. Správně vedená logopedická péče pro děti i dospělé s rozštěpem je velmi důležitá.

© Jana Šibalová