Média

Žena a život

Můj příběh v časopise Žena a život dne 9.8.2017.

Časopis Žena a život, číslo 16 ze dne 9. 8. 2017 ve spolupráci se společností Dove zveřejnila můj příběh s názvem Nalezená krása. Průlomové rozhodnutí společnosti Dove, kdy byl do reklamní kampaně vybrán příběh ženy s vrozenou vývojovou vadou. Příběh včetně fotografií je zveřejněn i na internetových stránkách na portálu Jen pro ženy, kde si ho můžete přečíst.

Žena a život - článek v časopise

© Jana Šibalová