Pavilon N

Lékař - ortodontista

Specializuje se na léčbu vad v postavení chrupu a čelistí u obličejových rozštěpů, je součástí týmu rozštěpového centra Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Pavilon N

Ortodontická péče se specializujeme na léčbu vad v postavení chrupu a čelistí. Mezi tyto vady nesporně patří i obličejové rozštěpy, pokud zasahují čelist nebo patro. Podle druhu a rozsahu rozštěpu se liší i doba, po kterou je vedena ortodontická léčba.

Ortodontická léčba? Provádí se nejen rozštěpovým pacientů různého věku. Pacienti mohou mít snímatelné nebo fixní aparátky, které všichni známe pod pojmem rovnátka. Léčba rovnátky trvá u dospívajících 1-2 roky, u dospělých pacientů 1,5-2 roky. U rozštěpových pacientů může trvat několik let i desítek let. Aby průběh léčby byl optimální, je nutné docházet do ordinace na dohodnuté pravidelné kontroly a pacient musí dbát všech pokynů lékaře. Jen za těchto podmínek bude léčba úspěšná a pacient spokojený. Moderní ortodoncie jednoznačně preferuje intenzivní a časově omezenou léčbu rovnátky, tím lze dosáhnout dlouhodobých výsledků za úměrnou dobu. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena část ortodontické léčby, kde výše příspěvků se mění a část léčby si hradí pacient.

Pěkný úsměv, se zdravými zuby chce mít každý. Pěkný úsměv ovlivní sebevědomí, pěkně rovné a ošetřované zuby pomohou i k úspěšnému osobnímu i pracovnímu životu. Ortodoncie je velkým přínosem pro zdraví zubů, neboť rovné zuby se lépe čistí, snáze se z nich odstraňuje zubní plak a tím se méně tvoří i zubní kámen. Pro zdraví zubů je důležité, aby při žvýkání byl tlak na zuby správně a rovnoměrně rozložen. Pokud tomu tak není, jsou některé zuby při kousání přetěžovány a je velmi pravděpodobné, že po určité době o ně pacient může přijít. Nedokonalý zkus, může mít i za následek častější obrušování zubů a jejich ulamování. Lidé s ortodontickými vadami budou mít bez léčby jednou velké problémy.

V případě, že pacient prochází ortodontickou léčbou, je vhodné a doporučované, aby pacient zároveň docházel na logopedii z důvodu správné výslovnosti hlásek.

Léčba rovnátky není bolestivá, je sice z počátku trochu nepříjemná. Správně vedené léčba přinese očekávaný efekt v tom, že se váš úsměv stane atraktivní, pacient získá větší sebevědomí a u dětí může pozitivně ovlivnit jejich psychický vývoj. Cílem ortodontické léčby je provádět účinné a včasné zákroky. Ortodontická léčba za pomoci rovnátek odstraňuje vady chrupu i čelisti tak, aby vady působily na sebehodnocení pacientů co nejméně. Většinu těchto vad se daří úspěšně vyléčit a u rozštěpových vad usnadňuje léčbu její včasné zahájení. Každý pacient na základě konzultace má vytvořen individuální plán ortodontické léčby. Lékař, při sestavování individuálního plánu ortodontické léčby rozštěpové vady úzce spolupracuje s lékaři plastické chirurgie, neboť operace patra ovlivňuje růst čelisti, operace čelisti ovlivňuje zubní oblouk a tím i postavení zubů.

Více informací o ortodontické léčbě, informace o vyšetřeních před zahájením léčby, o jídelníčku, o významu péče o dutinu ústní, odlišnosti léčby pacientů s obličejovými rozštěpy, jsou podrobně vysvětleny na konzultaci v ordinaci.

© Jana Šibalová

zdroj: Wikipedie otevřená encyklopedie a internet, osobní zkušenosti