Pomůžete

S osvětou

Vytvořit systém vzdělávací a zábavní služby pro všechny, kterým obličejový rozštěp vstoupil do života. Pomoci s vedením vzdělávacích hodin, seminářů, konferencí, setkání lidí i komunikace a styku s veřejností.