Blog

Trochu teorie

Skutečně je možnost volby ukončit těhotenství kvůli nonsyndrovému obličejovému rozštěpu?

Umělé přerušení těhotenství upravuje v České republice zákon č. 66/1986 Sb. a vyhláška č. 75/1986 Sb.. Žena může na vlastní přání požádat o přerušení svého těhotenství do ukončeného 12. týdne.  Jedná se o placený zákrok provedený na žádost ženy. Ukončení těhotenství od 12. do 24. týdne má svá přesná specifika. Tyto výkony se dělají chirurgicky, vždy za hospitalizace v nemocnici a je možné provádět je jen na doporučení lékaře. Je nutno absolvovat podrobné vyšetření u specialisty – genetika, který toto doporučí. Bez tohoto doporučení nelze ukončení provést.

Co přesně je v zákoně a v prováděcí vyhlášce uvedeno?

zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
§ 5 – Ženě lze uměle přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.

vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství                              
§ 2
(1) Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody pro umělé přerušení těhotenství, je uveden v příloze této vyhlášky. Po uplynutí dvanácti týdnů délky těhotenství lze uměle přerušit těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu, nebo že plod je neschopen života.
(2) Svědčí-li pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody, lze uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení dvacetičtyř týdnů těhotenství.

Příloha – Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody k umělému přerušení těhotenství

Skutečně je možnost volby ukončit těhotenství kvůli nonsyndrovému obličejovému rozštěpu? Ano či ne? Dilema ...

© Jana Šibalová