Pavilon N

Jaroslava Hrivnáková

Doc. MUDr. Jaroslava Hrivnáková, DrSc. se po celý svůj pracovní život věnovala plastické chirurgii. Vynikající profesní dovedností a zručností plastického chirurga dávala šanci na život s úsměvem právě dětem, které se narodily s vrozenou vývojovou vadou a to obličejovým rozštěpem.

Po úspěšném dokončení studií medicíny nastoupila na chirurgická oddělení nemocnic v Roudnici a v Prešově. Na chirurgických oddělení nemocnic pracovala 5 let. V roce 1961 měla atestaci 1. stupně a přijala místo odborného asistenta na klinice plastické chirurgie Lékařské fakulty hygienické (nyní 3. LF UK). Kliniku plastické chirurgie v Praze si vybrala z několika důvodů, pocházela z Prahy a měla zkušenosti ze dvou delších stáží na Klinice plastické chirurgie v Bratislavě.

Nastoupila na kliniku plastické chirurgie při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, jejíž historie se začala psát v roce 1948, kdy vznikla z tehdejšího oddělení ve Vinohradské nemocnici. Stala se součástí v té době jediné pražské lékařské fakulty Karlovy university. Kliniku založil a dlouhá léta vedl prof. MUDr. František Burian, výjimečný lékař i člověk. Pod jeho vedením se klinika vyvíjela, prosperovala a získala světoznámý ohlas. František Burian byl vynikající chirurg a řídil se vlastní intuicí při vypracovávání nových operačních a léčebných postupů. Řídil nejen provoz kliniky, ale i organizoval a podílel se na rozvoji plastické a rekonstrukční chirurgie v celém bývalém Československu a také mimo jiné dosáhl uznání plastické chirurgie, jako samostatného oboru. Jaroslava Hrivnáková vzpomínala nejraději právě na čtyři roky práce na plastické chirurgii, které prožila pod odborným vedením Františka Buriana. Ovlivnil její profesní život a profesní dráhu a jako jedna z mála žen zůstala u plastické chirurgie.

Jaroslava Hrivnáková pracovala pod vedením dalších významných plastických chirurgů, jakými byli prof. MUDr. Václav Karfík, DrSc. nebo prof. MUDr. Helena Pešková, DrSc.. Po dlouhá léta pracovali bok po boku Jaroslava Hrivnáková a Miroslav Fára. Věnovali se zvláště vrozeným vadám, zejména obličejovým rozštěpům a publikovali výsledky své práce po celém světě. Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. zastával v letech 1975 – 1992 místo přednosty kliniky plastické chirurgie a oddělení popálenin. Miroslav Fára vedl kliniku a staral se o dospělou část a Jaroslava Hrivnáková zastupovala přednostu kliniky a starala se o dětskou část. Vzájemně se výborně pracovně doplňovali a klinika pod jejich vedením byla na světové úrovni.

V roce 1983 byla dokončena nová moderní a dostatečně prostorná budova kliniky plastické chirurgie a popálenin, kde bylo možné provádět plastické operace například i mikrochirurgicky. Klinika měla nové špičkové technické vybavení. V nově otevřených prostorách byly soustředěny specializace, které se podílely a podílejí se doposud na komplexní péči o rozštěpové pacienty. Bylo vytvořeno centrum pro léčbu obličejových rozštěpů. Do prostor kliniky se mohly nastěhovat ordinace a pracoviště plastické chirurgie a dalších oborů jako stomatologie, ortodoncie, ordinace antropologa, genetika, klinického teratologa, foniatra a psychologa. Jaroslava Hrivnáková byla na chirurgické ambulanci č. 1 a byla lékařkou, která plánovala operace dětí a zapisovala děti do plánu operací. Ona byla většinou první lékař, první plastický chirurg, který rodičům vysvětloval vše ohledně operativní léčby obličejových rozštěpů a vysvětloval další léčbu. Byla první, ke které rodiče narozených dětí s rozštěpem přicházeli v naději, že jejich narozenému miminku pomůže a ona trpělivě každému vysvětlovala. Dáma s obrovským respektem a odbornice na svém místě, uznávaná doma i ve světě.

Jaroslava Hrivnáková je autorkou publikací, které se zabývají problematikou obličejových rozštěpů a protokolu jejich léčby. Plně se po celý svůj pracovní život věnovala plastické chirurgii a věnovala svoji vynikající profesní dovednost a zručnost plastického chirurga právě obličejovým rozštěpům.

Moje osobní poděkování:
Pamatuji si jí dodnes. Seděla za stolem, v bílém plášti a připravená vyslechnout, pomoci. Vyzařoval z ní klid, profesionalita a lidskost. Dáma plastické chirurgie. Setkávali jsme se poměrně často. Přijímala syna k léčbě do rozštěpového centra, vedla kontroly na plastické chirurgii a plánovala operace. Děkujeme!

© Jana Šibalová

zdroj: Wikipedie otevřená encyklopedie a internet, osobní zkušenosti