Blog

Sebevědomí

Sebevědomí je důležitá část osobnosti. Sebevědomí je zodpovědné, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a rezervy, jak se hodnotí a do jaké míry věří ve svou schopnost obstát v životních situacích. S tím vším pak samozřejmě souvisí, zda se má člověk rád a sama sebe si váží. Úroveň sebevědomí, sebedůvěry ovlivňuje všechny oblasti lidského života. Tak je to, je potřeba mít zdravé sebevědomí.

Moje sebevědomí se ztratilo a nechalo mě tu samotnou. Do mého života se vpadla krize. Vyplakala jsem se a vyčerpaná se začala zapojovat do rytmu života. Narovnala záda a pohlédla ke slunci. "Musel jsem ti dát lekci. Nevážila sis sama sebe. Měla jsi málo důvěry sama v sebe. Ztratila jsi důvěru ve své psaní", sdělil mi soudce a byl pryč.

Jak navrátit sama sobě sebevědomí? Důvěřovat sama v sebe, důvěřovat, že to dokážu. Musím jednat správně a docílím tím, aby se realizovaly ty správné věci. Krok po kroku. Najít rovnováhu.

První krok - sebedůvěra. Sebedůvěra se týká důvěry v sebe sama. Být ve vlastních očích i v očích ostatních lidí člověkem hodným důvěry. Základem prvního kroku je důvěryhodnost a spojení vyspělého, ušlechtilého charakteru, mínění a vlivu. Druhý krok - důvěra ve vztazích. Důvěra ve vztazích, se týká vytváření a posilování důvěry v sebe samu, kterou máme u druhých lidí. Základ kroku je pevné, spolehlivé chování. Důvěra ve vztazích pozvedne vzájemné vztahy na vyšší úroveň a pomůže k dosahování lepších výsledků. Třetí krok - důvěra ve společnost. Důvěra ve společnost jako celek a podílet se na vytváření společnosti. Pomáhat.

To je ono! Já jsem přestala důvěřovat sama v sebe, ve svoje schopnosti. To se odrazilo ve vztazích a ostatní přestali důvěřovat mně. Čím více jsem si nedůvěřovala, tím více mi nedůvěřovali ostatní. Až jsem padla k zemi. Musela jsem si to projít, abych si uvědomila, že musím věřit sama sobě. Musím udělat první sebevědomý krok, dostatečně pevný a potom, teprve potom mohu kráčet dál. Zvládla jsem lekci?

© Jana Šibalová